Det er da ikke et fyldt workshop.

This isn´t a fully booked workshop

Oh, jo vi mangler bare det sidste

oh year, baby, we jus tneed the last ones

Vi prøver igen....;0)

We will have another go....;0)

Ok den gik ikke denne gang, vi prøver igen på søndag.

no luck this time, we will have another go on sunday ;0)