Så tegnes der på den anden side og det overføres således.

Then you draw the lines on the other side and this is how you transfer the image

Man kan på billedet svagt ane stregerne som er med til at hjælpe til at male portrættet.