Det her er svært efter at have indåndet ren fortynder hele dagen.

This is tough doing after sniffing uretane fumes all day.

Ej bare sjov, han kunne sagtens skære den kage ud

No, just kidding, he did a great job