Et setup med de mange billeder til selv at bestemme hvilken struktur dragen skulle have

A setup with the many pictures to help them chose what scales to paint on thier own dragon.